Handelsvegen ligger bak Vinstra Handelspark langsmed eiendommen til blant andre Gausdal Landhandleri i Lomoen på Vinstra. Gausdal Landhandleris Åge Melbø, stilte som representant for de næringsdrivende som er den klagende part. Melbø hadde også med advokat på befaringen.

For trangt

Disputten gjelder om tiltakene på Handelsvegen er utført i henhold til til lover og regler, og i følge den gjeldende reguleringsplanen. Melbø og advokaten mener vegen er utbygd på en måte som ikke følger reguleringsplanen, det er blitt for trangt, og tiltakene som er gjennomført påvirker Gausdal Landhandleris eiendom på en negativ måte. De mener også at tiltakene som ble gjennomført var søknadspliktige.

Kjernen i disputten går på vegbredden og heving og senking av vegnivået på vegen mellom Gausdal Landhandleri og Handelsparkens bakgård med lasteramper, og at det ikke er bygd fortau som er tegnet inn i reguleringsplanen.

- Gjeldende reguleringsplan er ikke fulgt, og det er feil, sa Melbø og advokaten.

Et E6-tiltak

Kommunen stilte med en delegasjon fra teknisk etat, med teknisk sjef Bjørn Bjørke i spissen.

Bjørke mente at tiltakene på vegen var gjennomført i henhold til regelverket.

- Arbeidene ble utført av Statens vegvesen med AF-gruppen som entreprenør, og bakgrunnen for tiltakene på vegen ble utført i forbindelse med byggingen av ny E6. Så lenge dette arbeidet er i forbindelse med offentlig veganlegg, som nye E6 var, så utlyser det ikke søknadsplikt, mente Bjørke.

- Det var aldri i våre tanker at dette skulle bli sett på som et problem for Gausdal Landhandleri. Vi mener også at med en vegbredde på over 6 meter, så har vi gjort vegen bedre enn den var, tilføyer næringssjef Egil Tofte.

Avventende fra Fylkesmannen

Seniorrådgiver hos fylkesmannen, Håvard Gravdal, noterte flittig, men var avventende og ville på ingen måte forhåndsprosedere noe vedrørende utfallet.

- Det hele koker ned til spørsmålet om dette var et søknadsliktig tiltak eller ikke, og om det har påvirket Gausdal Landhandleri på en negativ måte.  Vi har nå fått sett på området og fått kartlagt en del faktum. En skriftelig rapport kommer fra oss før sommerferien, sier Gravdal til Dølen.