Vi i Dølen har lagt bak oss nok et år der vi har opplevd økning i opplag og god digital vekst.

I 2023 har vi fortsatt det vi starta på i 2022, å ha særlig søkelys på å øke mangfoldet. I fjor etablerte vi Dølens egen spaltistgruppe, som også i år har levert innlegg og kronikker som har skapt stor debatt og mye engasjement.

I år er vår store nysatsing TV-Sett. Dette er vår egen redaksjonsgruppe som består av mennesker med nedsatt funksjonsevne. Du kan lese mer om det lenger ned i rapporten.

Vi har gjennom året vi har lagt bak oss fortsatt vår satsing på levende bilder, og har i løpet av året også investert i bedre utstyr, for å levere sendinger av enda bedre kvalitet. Vi har hatt flere direktesendinger av høg kvalitet, i tillegg til å lage egne videoreportasjer.

For oss er kritisk og undersøkende journalistikk viktig, og vi har skrevet flere grundige og godt gjennomarbeida saker. I en hverdag der det kreves hyppige oppdateringer på nett, mener vi at det også er viktig å ta seg tid til å gå i dybden på enkeltsaker.

Vi har blant annet deltatt i et stort journalistisk samarbeidsprosjekt, sammen med Senter for undersøkende journalistikk og Investigate Europe, der det ble satt søkelyset på hvor plastavfallet havner etter at vi har kasta det.

Å være nære og skrive om de personlige historiene til folk som bor her, er også svært viktig for oss. Det skal være lav terskel for å stå fram hos oss med livets opp- og nedturer.

I 2023 vant vi flere priser.

Vi er fornøyd med alt vi har fått til og skapt av aktiviteter og god journalistikk, i et år der vi gjennom store deler av 2023 gikk med redusert mannskap. Det er sårbart i en redaksjon med

Fakta om Dølen:

 • Samlet opplag: 4507

 • Utgiversted: Vinstra (kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu)

 • Daglige lesere totalt: 6600

 • Daglige lesere på nett: 3400

 • Daglige lesere på mobil: 2900

 • Papirutgave: Hver torsdag

 • Redaksjonelle årsverk: 4,8

 • Antall sider produsert: 1600

 • Fordeling redaksjonelt stoff/annonser: 90/10

 • Antall lederartikler: 18

 • Antall kommentarer: 10

 • Antall leserinnlegg på nett: 195

 • Antall refuserte leserinnlegg: 3

 • Antall gjestekommentarer: 26

 • Antall kronikker: 52

Redaktør og daglig leder, Tone Sidsel Sanden Foto: Privat

Mål og prioriteringer:

Dølen skal være den viktigste nyhetskanalen for folk i Midt-Gudbransdalen. Vi kan kanskje ikke alltid klare å være først, men vi skal være best og nærmest, når det gjelder.

Gjennomgående for arbeidet i Dølen er at vi skal være avisa for “folk flest”, vi skal vektlegge og lytte til hva de som bor i vårt område er opptatt av, hva som er viktig i hverdagene, gjerne hos folk som vanligvis ikke kommer til orde i det offentlige ordskifte og som ikke til vanlig er synlige i media. Gjennom langsiktig arbeid med å få flere til å tørre å si hva de mener, vil terskelen etter hvert bli senka for å stå fram. Slik vil vi være med på å skape et mer levende og tolerant lokalsamfunn.

Et klart mål for oss har vært å øke mangfoldet i spaltene, fordi vi består av et samfunn med et stort mangfold. Dette har vi hatt med oss i det daglige arbeidet, på let etter kilder og saker. Vi skal være avisa som skiller oss litt ut, som ser enkeltmennesket og får de svake i tale.

Gjennom prosjektarbeid har vi i Dølen gjennom de siste året klart å skape utvikling og innovasjon. Vår store nysatsing i fjor var TV-Sett.

Vi viderefører med det vårt ønske om å løfte fram grupper i samfunnet som kanskje ikke er så synlige, og gi dem en stemme i det offentlige rom.

Etter å ha fått midler til innovasjon gjennom Medietilsynet, ansatte vi i august prosjektleder, som gikk i gang med å forankre prosjektet i alle ledd: På boligene og arbeidsplassene til de med psykisk utviklingshemming, hos pårørende, hos kommuneadministrasjonen og hos politikerne. Arbeidet har vært tidkrevende, men før jul fikk vi publisert den første reportasjen med TV-Sett.

Vi er svært stolte over dette prosjektet, og håper vi slik kan løfte fram ei gruppe med mennesker som ikke er så synlige ellers i samfunnet. Målet vårt er å gjøre dette til et varig innslag, og vi ønsker å gjøre denne redaksjonsgruppa som en naturlig del av Dølen og vårt innhold. Vi håper slik å vise at vi tar ansvar for å speile det mangfoldet som lokalsamfunnet rundt oss består av.

NRK har lagd reportasjer om TV-Sett, og de hadde også et innslag om det i sin nyhetssending.

Dølen skriver mange nære, personlige og sterke historier. Vi kjenner leserne våre, og har god leserkontakt. Vi får folk til å åpne opp og fortelle, og vi opplever at det er lav terskel for å stå fram med sine historier. Dette er en av våre store styrker, og disse sakene er av de mest leste, år etter år. Det er viktig for oss å ta vare på og fortsatt jobbe for at de sterke historiene løftes fram, og et mål har vært å presentere disse på en enda bedre måte enn tidligere.

I den digitale tida, der det er krav til hyppig publisering, prøver vi å ta oss tid til å gå i dybden og prioritere hverdagsgraving. Men det er lett å bli fanga av den hektiske hverdagen, og kravet til mengden produserte saker. For små redaksjoner, er det en utfordring å både skulle levere nok saker til å opprettholde trafikken på nett, og skulle ha ressurser til gravejournalistikk. Uansett ønsker vi å være ei avis som vektlegger og prioriterer kvalitet på journalistikken.

I 2023 fortsatte vi satsinga vår på levende bilder gjennom et felles streamingprosjekt, sammen med Vest-Telemark Blad og Firdaposten, som vi hadde på tredje året. Dette er også et prosjekt med støtte av Medietilsynet. I denne delen av prosjektet inngår også oppstart av podkast. Dette har vi mål om å starte med i løpet av 2024.

Vi har hatt mange direktesendinger. Dette har vært sendinger som er godt sett, og vi opplever at det betyr særlig mye for ungdommene at Dølen-TV dukker opp. Vi prøver å rette videoinnhold særlig mot ei yngre lesergruppe.

Vi har sendt i fra skirennet Furusjøen Rundt, og vi har sendt fra romjulscup i fotball. Særlig sistnevnte gir oss mange nye abonnenter og gode seertall. Vi hadde direktesending fra da en stor kornsilo ble sprengt.

Vi lager også mange videoreportasjer, og opplever at dette er med på å styrke oss digitalt.

Vi er opptatt av å ha bredde i kildene våre, med særskilt søkelys på å ha ungdom med i spaltene. Dølen ønsker å ha en ung profil på avisa, og vi er opptatt av å stadig tenke på å videreutvikle oss digitalt.

Noen av videoreportasjene:

Avisens samfunnsrolle

Dølen skal være nærme folk, og bidra aktivt til at Midtdalen skal bli et godt sted å leve. Det handler om å være aktuelle og ta tak i de sakene som opptar folk flest. Vi skal sette dagsorden, og være modige i journalistikken. Vi er sterke på å formidle de nære og personlige historiene, det skal vi fortsette med. Vi opplever at dette bidrar til et varmere og rausere lokalsamfunn.

Vi er opptatt av å nå de unge, og få yngre lesere til å bruke lokalavisa som nyhetskilde. Derfor er det alltid prioritet for oss å ha unge kilder i sakene, og være tilstede der ungdom er, for eksempel ved å sende direkte fra fotballkamper og motorsport. Vi mener det er viktig at unge, framtidige lesere tidlig får et forhold til lokalavisa. Å sende direkte fra lokalfotballen har vært svært positivt, og vi opplever det frustrerende å ikke kunne gjøre dette mer, på grunn av avtalen My Game har til disse rettighetene. Rettigheter de ikke har benyttet seg av i vårt område.

En viktig samfunnsrolle er å sette søkelyset på kritikkverdige forhold. Vi skal være tett på makta, og ta tak i saker som berører og får konsekvenser for folk. Vi har skrevet flere saker om eldreomsorgen, og om andre utfordringer kommunene har knytt til å opprettholde godt helsetilbud, for eksempel hva mangelen på fastleger fører til. Vi har skrevet om hvordan innbyggerne opplever tilbudet innen psykiatri, om hvordan de opplever å ikke få den hjelpe de har bruk for.

Vi ønsker å tale de svakes sak, og løfte fram og gi de svakeste blant oss en stemme. Å bidra til løsninger , er viktig for oss.

Vi følger kommunen og offentlig forvaltning tett. I løpet av 2023 skrev vi flere saker som omhandler Vinstra motorsportarena. Dette er en arena der kommunen har gått inn med flere millioner kroner, i tillegg til at de har stilt garanti for 11,6 millioner for spillemidler. Nå står motorklubben i fare for å gå konkurs, og en privat næringsdrivende, som har utestående gjeld til klubben på 20 millioner, ønsker å ta over anlegget. En forutsetning er at han får overtatt arealet fra kommunen, i tillegg til at han vil ha utbetalt 11, 6 millioner, for å kunne få anlegget opp og gå. Til sammen vil da Nord-Fron kommune har brukt 21 millioner på motorsportarenaen.

Lokalvalget i september dekka vi i lokalavisa bredt. For første gang hadde vi direktesendte debatter fra alle våre tre kommuner. Vi gjennomførte denne helt i egen regi; vi styrte sendinga, hadde flere kamera, i tillegg til at vi sjøl var ordstyrere. Dette var debatter som ble svært godt sett.

I august herje uværet «Hans» i vårt område. Veger ble oversvømt og stengt, og det gikk flere ras nesten daglig. Hovedfartsåra E6 var stengt i flere dager. I slike situasjoner må hele redaksjonen jobbe på spreng for å få ut informasjon til leserne. Lokalavisa er en viktig kilde for siste nytt, og vi opplevde rekordtrafikk i ukene uværet sto på. Vi hadde nyhetsstudio der vi blant annet la ut alt av oppdateringer på stengte veger og værmeldinger, men like viktig for oss var det å skrive de personlige historiene som oppsto. Vi var ute der det skjedde, så langt det lot seg gjøre. Flere i redaksjonen var isolerte og måtte jobbe fra hjemme.

På grunn av flommen under uværet, rasa jernbanebrua over Lågen på Ringebu. Dette har fått store konsekvenser, da det nå er stans i all togtrafikk oppgjennom Gudbrandsdalen Hendelsen har vi fulgt tett.

Noen av sakene vi skrev i forbindelse med uværet:

I oktober publiserte vi en stor sak som vi hadde jobbe med over tid. På bunnen av Losnavatnet, et vann som er en del av Gudbrandsdalslågen, ble det oppdaga en stor mengde bilvrak og annet vrakgods. Vi fikk bli med ut i båt, på søken etter Losnavatnets mørke hemmelighet, og vi forsøkte å komme til bunns i hvordan den store mengden bilvrak har havna der. Saken inneholder også en videoreportasje. Foto: Framside Dølen 5. oktober 2023
Våren 2023 deltok vi i Dølen i et samarbeidsprosjekt med Investigate Europe og flere andre lokalaviser, det det ble satt søkelys på håndtering av platsavfallet. Det ble avdekka at store deler av plasten vi kaster i hverdagen, blir sendt til forbrenningsovner i utlandet. Dølen skrev flere saker, med lokale vinklinger, i prosjektet. Foto: Framside Dølen 4. mai 2023

Priser

I 2023 vant Dølen en rekke priser. Under Landslaget for lokalaviser sin årskonferanse fikk Dølen hederlig omtale i kategorien Årets lokalavis. I tillegg fikk vi hederlig omtale i Årets digitale satsing. Vår journalist Emil Sjåstad Nyeng tok Årets lokalavisfoto, og fikk fortjent heder for et fantastisk bilde. Av 15 finalebilder, var fire av disse Dølen sine.

I tillegg vant Dølen tre priser da journalistlaget i Oppland og Hedmark var samla til prisfest. Her vant Dølen prisen Årets inspirasjon, for satsinga på spaltistgruppa. Vi vant journalistprisen for historia om Torgeir, som ble utsatt for omfattende overgrep over flere år. I tillegg fikk Emil Sjåstad Nyeng Årets fotopris.

Sjåstad Nyeng vant også fotoprisen da hele Innlandet hadde sin prisfest.

Dølen stakk av med hele tre priser under Landslaget for lokalavisers årskonferansen. F.v.: Journalist Beate Hovde, redaktør Tone Sidsel Sanden, journalistene Wencke Kulmo, Christian Aali og Emil Sjåstad Nyeng. Foto: Frank Emblem
Bilde tatt av Dølens journalist. Et bilde som har blitt premiert med flere priser. Foto: Emil Sjåstad Nyeng

Journalistfaglig utvikling

Vi er opptatt av at alle i redaksjonen skal få faglig påfyll og muligheten til å øke kompetansen sin igjennom året. Hele redaksjonen deltok på landsmøte for lokalaviser i Tromsø i april. Dette er det to hele dager med mye godt faglig påfyll, og nyttig avisprat med kolleger fra andre lokalaviser.

Etikk

Vi har daglig møter der presseetikk diskuteres. Særlig kan dette være viktig i forhold til saker vi skriver der det er krav til anonymisering, for eksempel i straffesaker vi skriver om. For ei lokalavis er det viktig å være bevisst på dette, fordi det kan være enklere å identifisere noen basert på saker i lokalavisa, nettopp fordi vi skriver om saker knytt til bestemte områder. Hvor detaljert skal en gå? Vi er også svært opptatt av å være etterrettelige og la motparten komme til orde.

I bakhodet har vi hele tida det ansvaret vi bærer med oss som lokalavis, som er tett på alle involverte i sakene vi skriver om. Vi vektlegger i vår redaksjon å diskutere etiske vurderinger fra sak til sak.

Kilder

I årets om har gått, har vi hatt et enda mer bevisst søkelys på hvilke kilder vi har flest av i sakene våre. Vi oppfatter at vi har en god bredde i kildene våre, og at vi er flinke på å ha mange unge voksne og særlig kvinner i spaltene.

Vi mener det er viktig å ofte minne oss sjøl på at det ikke alltid er kommunedirektør og menn i sjefsstillinger som skal få uttale seg, men heller menneskene som blir berørt av for eksempel kommunale vedtak, eller folk som jobber «på golvet» og som kanskje ikke så ofte kommer til orde.

Mangfold har vært et stikkord for oss i 2023.

Yasmein (21) fortalte til oss i Dølen om sine ambisjoner og drømmer i livet, og om et spesielt godt forhold til en støttende mor. Foto: Beate Hovde
Vi er opptatt av å skrive om ungdom og om tema som opptar dem. Vi har blant annet skrevet om tidlig debutalder med alkohol og hva ungdommer tenker om drikkepress. Foto: Tone Sidsel Sanden
Dølen er opptatt av å ha mange unge kvinner i spaltene. i januar skrev vi om Maria Indiane Thorén som hoppa av utdanning som lærer, og heller begynte i jobb innen hjemmesjukepleien. Foto: Beate Hovde

Mest leste pluss-saker:

1. Dølen sendte direkte fra da den 50 meter høge kornsiloen på Frya ble sprengt. Sendinga vår, og opptaket, ble den mest sette plussaken i 2023.

2. Vår direktesending fra årets romjulscup i fotball ble nest mest sett i 2023. Dette er ei sending vi hvert år selger mange abonnement på og har høge seertall på.

3. Alle sakene vi hadde om flommen og uværet i august ble svært godt lest, både de som lå åpne og de som lå på pluss. Denne saken, med et stort bildegalleri over ødeleggelsene, ble best lest.

4. Det gikk flere ras i Storåa i Kvam. Saken vi hadde om rasa ble av de mest leste i 2023.

5. Næringslivsstoff går gått. Denne saken med den nye dyrlegen, ble av de mest leste.

6. Det gikk et stort ras i fjellbygda Kvikne. Dølens journalist var midt i dramatikken.

7. Lokal entreprenør kjøper tradisjonsrikt serveringssted. En svært godt lest sak.

8. Vi skrev om Bjørn Håkon som forlot storbylivet til fordel for en opplevelse ute i villmarka. Blant topp ti mest leste saker.

9. En sterk historie fortalt av 18 år gamle Odd Helge. En ung mann som alltid har følt seg annerledes.

10. Emil (19) er født jente, men vil være gutt. Han har store psykiske utfordringer, og er red for at han vil dø mens han venter i kø på hjelp.

Årets mest sette videoer:

1. Losnavatnets mørke hemmelighet.

2. Erik har investert 10 millioner i nye skogsmaskiner.

3. Sending fra NM i sauklipping.

4. Valgdebatten i Nord-Fron kommune.

Noen av våre beste bilder:

Spørsmål fra stiftelsen:

1.Redaktørens ansvar og plikter er fundamentet for pressens rolle i samfunnet. Redaktøransvaret er også lovfestet. Hva mener du er dine viktigste oppgaver som redaktør?

– Å sørge for at Dølen ivaretar vår samfunnsrolle. Vi skal være kritiske, etterrettelige, binde samfunnet sammen og bidra til at menneskene som bor her er godt opplyst. Vi skal også bidra til en offentlig og god debatt. Vi skal være både lim og lupe i lokalsamfunnet.

2. De redaktørstyrte mediene er avhengig av tillit og troverdighet, og de må derfor verne om sin uavhengighet og integritet. Samtidig er de fleste journalister og redaktører samfunnsengasjerte mennesker. Hvilken policy har dere for medarbeideres engasjement på sosiale medier? Er det fritt frem for å uttrykke egne synspunkter og meninger om aktuelle og kontroversielle spørsmål?

– Nei, det er ikke fritt fram. Dølen ønsker å ha samfunnsengasjerte medarbeidere, men vi har en klar policy om å ikke ta politiske standpunkt i saker. Det er heller ikke ønskelig med politiske verv. Det er akseptert å engasjere seg i kommentarfelt på sosiale medium, men vi ønsker at våre journalister skal framstå nøytrale, som de også er i saker som vi belyser. Vi tar ikke parti. Vår oppgave er å belyse saker fra alle sider, og da er de også viktig å ha en troverdighet når saker dekkes. Dette oppleves ikke som noe problem, eller utfordring, for oss i Dølen.

3. Stadig mer stoff – både tekst og bilder – skapes av, eller har sitt opphav i, kunstig intelligens (KI). Hvordan påvirkes grunnleggende journalistiske prinsipper som kildekritikk, faktakontroll og åpenhet av KI? Hvordan kan vi sikre oss mot skjulte agendaer, unøyaktigheter og løgn generert av KI?

– Det gjelder å ha et bevisst forhold til KI og hvordan KI brukes i dag. Mer og mer deles i sosiale medium av innhold som er generert av KI, og som redaktørstyrt medium må vi sørge for å være en motkultur, som folk kan stole på. Det blir viktig i framtida og få kompetanse og kunnskap om KI, slik at avisene kan sikre oss mot unøyaktigheter og skjulte agendaer.