Onsdag stakk avdelingssjef for AMK Innlandet, Arne Stokke, og stabsjef for Innlandet politidistrikt, Pål Erik Teigen innom Røde Kors-hytta på Kvamsfjellet. Sammen med fylkesleder for hjelpekorpsa i Oppland, Rune Bjørkheim, og de som er stasjonert på hytta i påska, diskuterte de samarbeidet på tvers av hjelpeapparatet.

- Jeg må si at vi har fått en veldig bra dialog. Det er kort veg for å ta kontakt. Sida operasjonssentralen ble samlokalisert på Hamar, synes jeg rutinene har blitt gode, sier Bjørkheim.

Komme til på vanskelige steder

For å snakke sammen og ha god dialog, er viktig, når hjelpen skal fram og folk er i nød - enten det gjelder på fjellet eller i mer urbane strøk.

Hos AMK-sentralen har de fire vaktledere som er operative i 12 av døgnets lyseste timer. Hos politiets operasjonssentral har de ni vaktlag, med en operasjonsleder.

- Våre folk blir gode sammensveisa team, med godt innarbeida rutiner. Vi er likevel prisgitt å ha god kommunikasjon med det lokale Røde Kors, for sjøl om vi har koordinater og stedsnavn å forholde oss til, har de en annen lokalkunnskap og kjenner området svært godt, sier Teigen.

- Vi i ambulansetjenesten er også avhengig av å ha Røde Kors, som kan komme til på steder der ikke vi kommer fram, legger Stokke til.

At det er viktig og treffes for å skape god kontakt mellom politi, ambulande og Røde Kors, var alle rundt kaffebordet på Røde Kors-hytta på Kvamsfjellet enige om. Foto: Tone Sidsel Sanden

Opp mot 300 på vakt

Både Teigen og Stokke har hytte på Kvamsfjellet. Begge registrerer at fjellet brukes av flere og flere, og gjerne på en annen måte enn tidligere.

- Nå vil folk gjerne på de høyeste toppene, og bruker mye randonee-ski. Røde Kors-folka har god trening å ferdes i utfordrende terreng, sier Teigen.

Røde Kors i Oppland har til sammen 28 hjelpekorps. I Midtdalen er de stasjonert på Kvamsfjellet, Goppollen, Venabygdsfjellet og på Gålå. I Skåbu har hjelpekorpset hjemmevakt.

- Hittil i påska har vi registrert 47 skader i Oppland. Vi har hatt 32 henteoppdrag i fjellet, der vi har brukt skuter, og det er gjennomført tre leteaksjoner, forteller Bjørkheim.

Til sammen er mellom 250 og 300 på vakt for Røde Kors i Oppland denne påska.

Arne Stokke (f.v.), Pål Erik Teigen, Rune Bjørkheim og Tom Henning Nyheim registrerer at flere ferdes i fjellet enn før. - Vi trenger lokalkjente folk, sier Stokke og Teigen. Foto: Tone Sidsel Sanden

Viktig med gode øvelser

Over sambandet høres stadig vekk stausrapporter fra hele fylket.

- Alle hjelpekorpsa i Oppland har den samme tilgangen over sambandet. Her har vi full kommunikasjon med brannvesen, politi og sjukebil. At vi alle kan prate sammen, er den største gevinsten, sier Bjørkheim.

For å kunne være sikre på å hjelpe alle som trenger det i fjellet, er hjelpemannskapet avhengig av å ha øvelser. At de befinner seg midt i et nasjonalparkområde, kan by på utfordringer.

Mannskapet på Kvamsfjellet mener det er mye byråkrati, som kan gjøre prosessene tungvindte.

- Vi har tenkt å ta initiativ til å gå igjennom systemet, for å kunne se på om det går an få en enklere gang i det. Ellers har vi fått tillatelse til å gjøre øvelser, og det er svært viktig, sier Bjørkheim.

Under møtet på Kvamsfjellet ble det understreka flere ganger, at det viktigste for å kunne ha en god beredskap, er å ha gode kanaler for å kontakte hverandre.

Derfor er det nyttig med et slik påskebesøk, mener Stokke og Teigen.

- Det er viktig å treffes og ha sett hverandre. Da er det lettere å gi både ris og ros ved en senere anledning, er de to enige om.